Gelecekte Dünyanın Dini Ateizm’mi ?

Categories FikirhanePosted on

Zihin açıcı diye tabir edebileceğimiz bir yazı daha. Popüler bilimde oldukça yer verilen insanlığın zamanla tek tanrıcılıktan ateizme evrileceği yönünde iddialara hitaben yazılmış düşünceler bütünü.

İnsanlığın ilk başta çok tanrılı/politeist olduğunu, ardından tek tanrılı/monoteist dinlere yöneldiğini ve bu nedenle de insanlığın ileride tek tanrıcılıktan ateizme evrileceği yönünde popüler bir iddia vardır. Popüler bilim yayınlarında bile bu iddiayı görmek mümkündür.

Oysa kaçırılan çok önemli iki nokta var. Birincisi, evrim öngörülemez. İkincisi, insanlık tarihinde kesin yasalar yoktur (Her ne kadar Marx ve Engels gibi bazı düşünürler tarihte de yasalar olduğunu iddia etse de). Tarih bir bilim olmasına rağmen, pozitif bilimlerdeki kesin yasalara sahip değildir. Örneğin şimdiye kadar Güneş’in daima gezegenlere kütle çekimi uyguladığını ve bu sayede onları eliptik bir yörünge izletmek koşuluyla etrafında tuttuğunu gözlemlemişizdir. Fakat insanlık tarihine aynı şekilde yaklaşılmaz, örneğin “ağır vergilere boğulan ve yoksulluk çeken her toplum isyan edecektir” diye bir yasa yoktur, emsalleri görülmüş olsa da yoksulların isyan etmediği birçok toplum örneği de görülmüştür. Bu sebeplerden ötürü “bilime göre insanlık ileride ateizme yönelecek” tezi içi boş ve popülist bir söylem olmaktan öteye gidemez.

Şahsi “öngörüm” ise, ateizmin ileride panteist, spiritüalist bir mistisizme dönüşeceğidir. Popüler bilim yayınlarında bunun izlerine şimdiden rastlamak mümkün olduğu gibi, Lucy, Interstellar vb popüler Hollywood yapımlarında da her şeyin bir olduğu ve Tanrı’nın insan olduğu öğretisi alt metinde çaktırmadan yedirilir.

Peki sizce dünyanın dini gelecekte ateizm mi ?

Alıntı kısmı değişiklik yapılmadan alınmış olup tamamiyle yazan kişinin kendi görüşleridir.

Daha fazlası için kişinin Facebook sayfasına göz atabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.