DataTables Türkçe Yapma ve Türkçe Sıralama

Categories ProgramlamaPosted on

DataTables nasıl Türkçe yapılır? DataTables Türkçe dil dosyası var mıdır? DataTables dilini nasıl Türkçe yapabilirim? gibi sorularınızın cevaplarını bu yazıda bulabilirsiniz.

DataTables verilerimizi sıralamak, listelemek, dışarı aktarmak, düzenlemek için oldukça yararlı ve kullanımı kolay bir kütüphane. DataTables kullanabilmek için jquery kütüphanesine ihtiyacımız var. Daha sonra dokümantasyonu inceleyerek projemize dahil edebiliriz.

Dil dosyalarını ekledikten sonra sıralamanızın da doğru çalışması gerekiyor.

DataTables Türkçe Dil Dosyası

Dil dosyasına ve detaylarına ulaşmak için : https://datatables.net/plug-ins/i18n/Turkish

{
  "sDecimal":    ",",
  "sEmptyTable":   "Tabloda herhangi bir veri mevcut değil",
  "sInfo":      "_TOTAL_ kayıttan _START_ - _END_ arasındaki kayıtlar gösteriliyor",
  "sInfoEmpty":   "Kayıt yok",
  "sInfoFiltered":  "(_MAX_ kayıt içerisinden bulunan)",
  "sInfoPostFix":  "",
  "sInfoThousands": ".",
  "sLengthMenu":   "Sayfada _MENU_ kayıt göster",
  "sLoadingRecords": "Yükleniyor...",
  "sProcessing":   "İşleniyor...",
  "sSearch":     "Ara:",
  "sZeroRecords":  "Eşleşen kayıt bulunamadı",
  "oPaginate": {
    "sFirst":  "İlk",
    "sLast":   "Son",
    "sNext":   "Sonraki",
    "sPrevious": "Önceki"
  },
  "oAria": {
    "sSortAscending": ": artan sütun sıralamasını aktifleştir",
    "sSortDescending": ": azalan sütun sıralamasını aktifleştir"
  },
  "select": {
    "rows": {
      "_": "%d kayıt seçildi",
      "0": "",
      "1": "1 kayıt seçildi"
    }
  }
}

Yukarıdaki kod ile DataTables’imizi Türkçe yapabiliriz. Peki DataTables dil dosyası nasıl kullanılır? DataTables dil dosyasını DataTables’e nasıl ekleyebilirim? Aslında çok kolay. Aşağıdaki kodda Türkçe dil dosyasının eklenilmiş halini görebilirsiniz.

$('#dataTables').dataTable({
    "responsive": true,
    "dom": '<"html5buttons"B>lTfgitp',
    "language": {
      "emptyTable": "Gösterilecek ver yok.",
      "processing": "Veriler yükleniyor",
      "sDecimal": ".",
      "sInfo": "_TOTAL_ kayıttan _START_ - _END_ arasındaki kayıtlar gösteriliyor",
      "sInfoFiltered": "(_MAX_ kayıt içerisinden bulunan)",
      "sInfoPostFix": "",
      "sInfoThousands": ".",
      "sLengthMenu": "Sayfada _MENU_ kayıt göster",
      "sLoadingRecords": "Yükleniyor...",
      "sSearch": "Ara:",
      "sZeroRecords": "Eşleşen kayıt bulunamadı",
      "oPaginate": {
        "sFirst": "İlk",
        "sLast": "Son",
        "sNext": "Sonraki",
        "sPrevious": "Önceki"
      },
      "oAria": {
        "sSortAscending": ": artan sütun sıralamasını aktifleştir",
        "sSortDescending": ": azalan sütun sıralamasını aktifleştir"
      },
      "select": {
        "rows": {
          "_": "%d kayıt seçildi",
          "0": "",
          "1": "1 kayıt seçildi"
        }
      }
    }
  });

 

DataTables Dil Dosyası Json Olarak Ekleme

DataTables’e Türkçe dil dosyasını yukarıdaki gibi ekleyebilirsiniz. Ancak bu şekilde eklediğinizde her oluşturmanızda kodu tekrar tekrar yazmak zorundasınız. Sürekli olarak kod tekrar yapmamak için DataTables Türkçe dil dosyasını dosyaIsmi.json olarak projenize dahil edin. Daha sonra aşağıdaki gibi kullanın:

$('#dataTables').dataTable({
    "responsive": true,
    "dom": '<"html5buttons"B>lTfgitp',
    "language": {
    "url":"dilDosyanizinIsmi.json"
     }
  });

1 comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.